Åbn vinduet Prod.ordrestatistik.

Angiver de forskellige kostpriser, der er akkumuleret i den valgte produktionsordre.

Indholdet af rapporten er meget lig vinduet Prod.ordrestatistik.

Vigtigt
For en produktionsordre, der bruger Fremstil til ordre-produktionsmetoden, viser vinduet kun materiale og kapacitetskostpris for varer på det højeste niveau i styklisten.

Tip

Se også