Åbn vinduet Planlægning - disponering.

Viser en oversigt over alle kendte krav og købsleverancer for den vare, du vælger på en bestemt dato. Du kan bruge rapporten til at få et hurtigt billede af det aktuelle leveringsbehov for en vare.

Rapporten viser varenummeret og beskrivelsen plus den aktuelle mængde på lageret. Ændringer i det projekterede tilgængelige lager vises kronologisk i følgende kolonner:

Bruttobehov: Dette er de samlede behov, afhængige og uafhængige, for en bestemt vare. Uafhængige behov stammer fra salgsordrer, serviceordrer, overflytningsordrer og produktionsforecasts. Afhængige behov stammer fra produktionsordrekomponenter fra planlagte, fastlagte og frigivne produktionsordrer. Komponentbehov for produktionsordreforslag i planlægnings- og indkøbskladder medtages også.

Planlagt tilgang: Dette er varerne fra genbestillingsordreforslag. Tilgangen omfatter planlagte produktionsordrer, planlægnings- og indkøbskladder.

Fastlagt tilgang: Dette er varerne fra genbestillingsordrer. Tilgangen omfatter fastlagte og frigivne produktionsordrer, købsordrer og overflytningsordrer.

Forventet saldo: Her vises den planlagte disponible beholdning, som omfatter den aktuelle lagerbeholdning + fastlagte tilgange + planlagte tilgange - behov. Bemærk, at, en forventet balance, der er negativ, opfattes som et yderligere krav, når der beregnes. Den forventede balance styres af flere parametre, som findes under fanen Planlægning på varekortet:

Bilagstype: Her vises den dokumenttype, der er kilden for tilgængelighed.

Bilagsnr.: Dette felt viser nummeret på det relevante kildedokument.

Indstillinger

Detaljeret: Vælg "Ja" hvis rapporten skal vise en detaljeret oversigt for hver enkelt post for behov og leveringer. Vælg "Nej", hvis rapporten ikke skal vise en detaljeret oversigt. Rapporten viser i stedet de samlede akkumulerede behov og leveringer.

Tip