Omposterer anlægsposter. Det kan være nyttigt, hvis du skal overføre et anlægsaktiv fra én dimension til en anden, samle flere anlægsaktiver under ét anlægsaktiv eller opdele et anlægsaktiv i flere anlægsaktiver.

Du skal først indtaste de nødvendige oplysninger i omposteringskladden (f.eks. det gamle anlægsnummer, det nye anlægsnummer og den procentdel, der skal omposteres).

Hvis du så klikker på knappen Omposter, overføres kladdelinjerne automatisk til en anlægskladde. Hvis du har oprettet allokeringer, indsættes der automatisk modkonti som angivet i allokeringstabellen. Du kan eventuelt ændre i kladdelinjerne, inden du bogfører.