Angiver den reserverede mængde, der er disponibel i henhold til behovsberegningen. Mængden vises efter disponerings type. Du kan også henvise til Kildetype for at se, hvad behovskilden er.

Indholdet af feltet kan ikke ændres.

Se også