Du kan bruge navigationsruden til at åbne listeområder. Fra et listeområde kan du åbne individuelle kort eller dokumenter. Navigationsruden viser en menu ad gangen. Du kan bruge aktivitetsknapperne nederst i ruden til at skifte fra en menu til en anden.

Navigationsruden indeholder som minimum følgende menuer:

Afhængig af din brugerprofil kan der være forskellige aktivitetsknapper, f.eks.:

Du kan ændre rækkefølgen for punkterne i en menu, og du kan tilføje eller fjerne menupunkter. Du kan også oprette en ny menu.

Søg

Du kan finde en hvilken som helst side, rapport eller visning i installationen ved at bruge feltet Søg i øverste højre hjørne af adresselinjen.

Når du begynder at skrive tegn i feltet Søg, viser en rullemenu sidenavne, der indeholder de tegn, du skriver. Rullemenuen ændres, efterhånden som du skriver flere tegn, og du kan vælge den rigtige side på listen, når den vises. Den anden kolonne i rullelisten viser navigationsstierne til de fundne sider.

Se også