Du kan få vist oplysninger om alle felter og værdier, der findes i den tabel, som en side eller en rapport er baseret på. Du kan f.eks. have brug for at kende værdien i et felt, som ikke er vist på siden eller i rapporten, men som findes i den underliggende tabel. Vinduet Om denne side indeholder data til den aktuelt valgte faktaboks eller side.

Sådan vises værdien i et skjult felt

Det kan være, at du f.eks. arbejder med en varekladde, og at du har brug for at vide, hvilken varebogføringsgruppe der er anvendt. Hvis du vil have vist værdien i det skjulte felt, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Vælg i vinduet Varekladde den linje, som du vil kende varens varebogføringsgruppe for.
 2. Vælg knappen Hjælp, og vælg derefter Om denne side.
 3. I vinduet Om denne side skal du udvide oversigtspanelet Tabelfelter.
 4. Brug tabulatortasten, eller rul til feltet Varebogføringsgruppe, og aflæs derefter den tilsvarende feltværdi i den højre kolonne.

Du kan også få vist følgende oplysninger, hvis de findes:

 • Sideoplysninger
 • Kildeudtryk
 • FlowFilter-felter
 • Filtre

Sådan udtrækkes tabeldata

Du kan fra vinduet Om denne side sende tabeldata til et andet program på følgende måde:

 1. I menuen Program skal du vælge Udskriv og send og derefter vælge en af følgende indstillinger:
  • Modtager som vedhæftet fil
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel

Se også