Indeholder forskellige visninger af statistikkerne for varen, afhængigt af hvad du vælger i feltet Vis som linjer.

I det følgende beskrives de linjer, der oprettes af hver af de fire statistiske udpluk.

Avanceberegning

Linje Beskrivelse

Salg (RV)

Denne linje indeholder værdien af salget af varen i lokal valuta.

Vareforbrug (RV)

Denne linje indeholder produktionsprisen på varen i lokal valuta.

Avancebeløb (RV)

Denne linje viser den avance, varen har genereret, i lokal valuta.

Avancepct.

Denne linje viser den avance, varen har genereret, som en procentdel af vareprisen.

Kostprisspecifikation

Linje Beskrivelse

Lageromkostninger

Denne linje er en overskrift til de følgende linjer. Følgende omkostninger er alle sammen lageromkostninger, dvs., at de påvirker en vares lagerværdi.

Købspris (RV)

Denne linje viser de beløb, der repræsenterer købspriser, dvs. at de er bogført enten som købspriser eller som varegebyrer.

Kolonneindstilling

Denne linje viser de beløb, der er afledt af en værdiregulering af en vare eller af enheder af varen.

Afrunding (RV)

Denne linje viser beløb, der er afledt af en afrunding.

Indirekte omkostning (RV)

Denne linje indeholder de beløb, der repræsenterer indirekte omkostninger, f.eks. dem der er bogført som faste omkostninger (overhead).

Afvigelse (RV)

Denne linje indeholder beløb, der er forårsaget af prisafvigelser, dvs. differencen mellem en vares standardkostpris og faktiske kostpris.

Lageromkostninger i alt

Denne linje indeholder summen af de lageromkostninger, der er angivet i linjerne ovenfor.

Vareforbrug (RV)

Denne linje indeholder den samlede produktionspris for varen.

Lagerbeholdning (RV)

Denne linje indeholder den samlede lagerværdi af varen i lokal valuta.

Købsvaregebyrspecifikation

Hvis du vælger dette udpluk, vises der en linje for hvert af de varegebyrer, du har defineret i vinduet Varegebyrer.

Hvis en varepost har fået tildelt et varegebyr i vinduet Varegebyrtildeling (køb), vises det pågældende beløb i højre rude.

Salgsvaregebyrspecifikation

Hvis du vælger dette udpluk, vises der en linje for hvert af de varegebyrer, du har defineret i vinduet Varegebyrer.

Hvis en varepost har fået tildelt et varegebyr i vinduet Varegebyrtildeling (salg), vises det pågældende beløb i højre rude.

Se også