Viser den samlede salgspris (i den lokale valuta) for de brugte varer, ressourcer og finansudgifter, der er bogført inden for den tidsperiode, som er angivet i feltet Bogføringsdatofilter.

Programmet beregner og opdaterer automatisk indholdet af feltet ud fra indholdet af feltet Linjebeløb (RV) i tabellen Sagspost.

Klik på feltet, hvis du vil se de sagsposter, der indgår i det samlede.

Tip

Se også