Viser, i den lokale valuta, det samlede kontraktpris for sagsopgaven, der er blevet faktureret, for den tidsperiode, der er angivet i feltet Bogføringsdatofilter.

Programmet beregner og opdaterer automatisk indholdet af feltet ud fra indholdet af feltet Linjebeløb (RV) i tabellen, posttypen Salg.

Klik på feltet, hvis du vil se de sagsposter, der indgår i det samlede.

Tip

Se også