Angiver et filter til sortering af totalfelter efter bogføringsdato. Bogføringsdatofilteret gælder kun for totalfelter for sagsopgaven, der kommer fra Sagsposter: Forbrug (kostbeløb), Forbrug (salgsbeløb), Kontrakt (faktureret salg) og Kontrakt (faktureret omkostning).

Hvis feltet indeholder start- og slutdatoen for en tidsperiode, viser værdierne i felterne nettoændringen for en sagsopgave i den angivne periode.

Du kan angive en dato eller et tidsinterval.

Klik her for at få vist, hvordan du kan angive en dato eller et datointerval i filtre.

Tip

Se også