Angiver et filter til sortering af totalfelter efter planlægningsdato. Planlægningsdatofilteret gælder kun for de sagsopgavesumfelter, der består af sagsplanlægningslinjer, som er: Skema (kostbeløb), Skema (salgsbeløb), Kontrakt (kostbeløb) og Kontrakt (salgsbeløb).

Hvis feltet indeholder start- og slutdatoen for en tidsperiode, viser værdierne i skema- og kontraktfelterne nettoændringen for en sagsopgave i den angivne periode.

Tip

Se også