Indeholder et interval eller en liste over sagsopgavenumre.

Programmet sammentæller posterne for de sagsopgavenumre, der vises i feltet, for at give de samlede beløb. Hvordan feltet udfyldes afhænger af den sagsopgavetype, du har valgt i feltet Sagsopgavetype:

Hvis sagsopgavetypen er Konto, Fra-sum eller Overskrift, skal feltet være tomt.

Hvis sagsopgaven er af typen Til-sum, vil programmet automatisk udfylde feltet, når du klikker på Handling, Funktion og vælger Indryk sagsopgaver. De sagsopgaver, der sammentælles, er de sagsopgaver, som ligger mellem et par af tilsvarende sagsopgaver af typerne Fra-sum og Til-sum.

Hvis sagsopgaven er af typen Sum, skal du selv udfylde feltet og angive de konti, der skal sammentælles.

Vigtigt
For sagsopgaver af typen Til-sum kan feltet Sammentælling udfyldes manuelt. Det er imidlertid sikrest at lade indrykningsfunktionen udfylde feltet.

Du kan bruge op til 250 tegn (både tal og bogstaver). Feltet Sammentælling er en slags filterfelt, da feltindholdet begrænser antallet af sagsopgaver, som programmet bruger til at beregne summerne for sagsopgaven. Klik her, hvis du vil se, hvordan du bruger filtre og kombinerer intervaller i filtre.

Tip

Se også