Angiver, om en ny side skal starte umiddelbart efter denne sagsopgave, når du udskriver sagsopgaver. Marker afkrydsningsfeltet Sideskift for at starte en ny side efter denne sagsopgave.

Dette felt bruges af Report Designer. Hvis du indsætter sideskift, kan du udskrive sagsopgaver, der relaterer til hinanden, på samme side.

Sideskift, Antal tomme linjer og Indrykning definerer layoutet af de rapporter, der viser sagsopgaver.

Tip

Se også