Angiver hvor mange tegn tekstfeltet for sagsopgaven indrykkes i forhold til standardmargenen.

Feltet udfyldes automatisk, når du klikker på Handling, Funktion og vælger Indryk sagsopgaver.

Du kan angive en anden værdi i feltet, men indholdet erstattes, næste gang du bruger indrykningsfunktionen. Hvis du ønsker en større indrykning, kan du tilføje mellemrum med mellemrumstasten, inden du skriver teksten.

Indrykning, Sideskift og Antal tomme linjer definerer layoutet af de rapporter, der viser sagsopgaver.

Tip

Se også