Angiver formålet med kontoen. Nyoprettede konti får automatisk tildelt kontotypen Konto, men dette kan ændres. Klik på feltet for at vælge en af de følgende fem muligheder:

SagsopgavetypeFunktion

Konto

Konto

Overskrift

En overskrift til en gruppe af sagsopgaver.

Sum

Sum bruges, når programmet skal sammentælle en række sagsopgaver, som ikke står umiddelbart før Sum-kontoen. Du kan bruge Sum, når sagsopgaver fra mange forskellige sagsopgavegrupper skal sammentælles. Hvis du bruger typen Sum, skal feltet Sammentælling udfyldes manuelt.

Fra-sum

Et mærke til starten af de sagsopgaver, der sammentælles. Afsluttes med en Til-sum.

Til-sum

En række konti, der startes med den foranstillede Fra-sum-konto. Summen defineres i feltet Sammentælling.

Til-sum og Fra-sum bruges sammen til at gruppere sagsopgaver.

Eksempel

NummerNavnKontotype

1000

Computerinstallation

Fra-sum

1010

    Installation af Windows

Konto

1020

    Installation af drivere

Konto

1030

    Konfiguration af netværk

Konto

1040

    Installation af printere

Konto

1050

    Test af computer

Konto

1099

Samlet computerinstallation

Til-sum

Hvis du klikker på Funktion og derefter vælger Indryk sagsopgaver, bliver sagsopgaverne mellem Fra-sum og Til-sum automatisk indrykket med ét mellemrum. Feltet Sammentælling udfyldes samtidig for sagsopgaven af typen Til-sum baseret på sagsopgaverne i gruppen. I eksemplet herover bliver planlagte beløb, forbrugsbeløb osv. for alle fem kontoopgaver lagt sammen, og resultatet vises i saldofeltet for sagsopgaven Samlet computerinstallation.

Det anbefales, at du bruger indrykningsfunktionen til at udfylde feltet Sammentælling for sagsopgaver af typen Til-sum i stedet for at udfylde feltet manuelt.

Tip

Se også