Tabellen Sagsopgave

En markering af dette felt betyder at sagsopgavelinjen overføres til Alias Konteringstabellen.

Er der ikke markering i feltet, springes sagsopgavelinjen over i kørslen 'Synkronisering til Alias fra Sag', og linjen overføres ikke til Aliaskonteringstabellen.

Det er muligt at fjerne markeringen på sagsopgavelinje, selvom linjen allerede er overført til Aliaskonteringstabellen. Fjernes markering bliver du spurgt om du vil fjerne linjen fra Aliaskonteringstabellen.

Ja: Linjen slettes i Aliaskonteringstabellen og markeringen i feltet 'Overfør til Alias' fjernes.

Nej: Annulleres kørslen.

Tip