Viser beløb i lokal valuta for varer, som du har modtaget, men endnu ikke faktureret. Værdien af feltet Modt. beløb (ufakt.) (RV) bruges til poster i tabellen Købslinje med dokumenttypen Ordre til at beregne og opdatere indholdet i dette felt.

Hvis du vil se de købsordrelinjer, der bruges til at beregne det viste beløb, skal du klikke på værdien i feltet.

Tip

Se også