Tildeler sagsopgaven en sagsbogføringsgruppekode. Klik på feltet for at få vist de tilgængelige koder.

Sagbogføringsgrupper bestemmer, hvilke finanskonti der bogføres til, når du udfører kørslen Bogfør VIA for sag.

Hvis du har angivet en sagsbogføringsgruppe på det sagskort, der relaterer til denne sagsopgave, vil den sagsbogføringsgruppe blive brugt som standard på sagsopgaven, men du kan ændre den.

Tip

Se også