Indeholder en liste over dine forventninger til sagen, enten skema (hvilke varer, ressourcer og finansudgifter du forventer at bruge) eller kontrakt (det, du aftaler, at debitoren skal betale for sagen).

Du kan oprette planlægningslinjer for hver sagsopgave i sagen. Hvis du har aftalt med debitoren, at der skal betales et fast beløb for hele sagen, uanset forbruget i de enkelte sagsopgaver, skal du kun oprette en sagsplanlægningslinje af typen Kontrakt for hele sagen.

Det er kun planlægningslinjer af typen Kontrakt eller Både skema og kontrakt, der kan faktureres. Planlægningslinjer af typen Skema kan ikke faktureres.

Vigtigt
En sagsplanlægningslinje kan være oprettet automatisk, hvis du har angivet, at Microsoft Dynamics NAV skal oprette en linje, hver gang der oprettes en sagspost. Hvis det er tilfældet, vil du, når du prøver at ændre planlægningslinjen i et felt, der er relateret til antal eller beløb, blive spurgt, om du vil fortsætte. Klik på Ja for at fortsætte.

Se også