Opretter automatisk en salgsleverance, der vises i vinduet Bogført salgsleverancen, når du bogfører en salgsordre.

Salgsleverancen oprettes, når du klikker på Handlinger, peger på Bogfør eller Bogfør og udskriv og derefter vælger én af følgende indstillinger:

Vigtigt
Hvis feltet Lev. ved fakturering i vinduet Salgsopsætning er markeret, oprettes der også en leverance, når du bogfører en faktura.

En salgsleverance er sammensat af et salgsleverancehoved og en række salgsleverancelinjer.

Salgsleverancehovedet indeholder alle relevante oplysninger om kunden og debitoren, som f.eks. navn, adresse, dokumentnummer og dato. Oplysningerne blev automatisk kopieret fra salgshovedet, da de blev bogført.

Salgsleverancelinjer indeholder oplysninger om f.eks. varenummer, antal og priser. Oplysningerne er kopieret fra den bogførte salgslinje.

Ingen af felterne på salgsleverancehovedet eller -linjerne kan ændres, da leverancen er blevet bogført .

Se også