Angiver de omkostningskladdetyper, der er blevet oprettet.

Du kan oprette flere omkostningskladdenavne under hver omkostningskladdetype. Det vil sige det samme vindue kan bruges til at vise flere forskellige kladder, hver med sit eget navn. Dette kan være praktisk, hvis du har flere brugere, og hver bruger ønsker sin egen kladde.

Du kan finde flere oplysninger om kladdetyper, kladdenavne og kladdelinjer i Finanskladdenavn.

Se også