Angiver en omkostningspost, når du bogfører en omkostningstype, et omkostningssted eller et omkostningsobjekt. Du kan se omkostningsposten fra diagrammet over omkostningstyper, diagrammet over omkostningssteder eller diagrammet over omkostningsobjekter. Du kan ikke ændre felternes indhold i tabellen, fordi posterne allerede er bogført.

Omkostningsposter kan være resultatet af en overførsel fra regnskabsposter, omkostningsfordelinger og manuelt oprettede og bogførte omkostningsposter i omkostningskladder.

Under overførslen fra regnskabsposterne for hver omkostningspost gemmes løbenummeret på den tilsvarende regnskabspost i feltet Finansløbenr.. Feltet Finanskonto i indeholder nummeret på den finanskonto, som omkostningsposten stammer fra. For enkelte poster overføres bogføringsteksten fra regnskabsposten til feltet Beskrivelse. Kombineret poster markeres særligt i feltet Beskrivelse. For eksempel kan teksten for en kombineret post for oktober 2012 være Poster, oktober 2012.

Se også