Angiver, hvordan ændringer i dimensioner overføres til diagrammet over omkostningsobjekter.

Felt Beskrivelse

Ingen justering

Ændringer i dimensioner overføres ikke til det tilsvarende diagram over omkostningsobjekter.

Automatisk

Ændringer i dimensioner overføres til det tilsvarende diagram over omkostningsobjekter.

Spørg

Hvis du ændrer dimensioner, får du en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil foretage tilsvarende ændringer i diagrammet over omkostningsobjekter.

Tip

Se også