Opretter automatisk en salgsfaktura, som du får vist i vinduet Bogført salgsfaktura, når du bogfører en salgsfaktura.

Salgsfakturaen oprettes, når du klikker på Handlinger, peger på Bogfør eller Bogfør og udskriv på en salgsordre og derefter vælger én af følgende:

Vigtigt
Hvis feltet ud for Lev. ved fakturering i Salgsopsætning er markeret, vil der også blive oprettet en leverance, når du bogfører en faktura.

En salgsfaktura består af et salgsfakturahoved og et antal salgsfakturalinjer.

Salgsfakturahovedet indeholder alle relevante oplysninger om kunden og debitoren, som f.eks. navn, adresse, dokumentnummer og dato. Oplysningerne blev automatisk kopieret fra salgshovedet, da de blev bogført.

Salgsfakturalinjerne indeholder oplysninger om de bogførte varer (f.eks. varenummer, antal og pris), der er overført fra den bogførte salgslinje.

Du kan ikke ændre nogen af felterne på salgsfakturahovedet eller -linjerne, fordi fakturaen er blevet bogført.

Se også