Angiver, om du skal udføre plukaktiviteter på lageret på denne placering.

Flere oplysninger

Hvis feltet Kræv pluk er valgt individuelt, repræsenterer det et enkelt lageropsætning, hvor lageraktiviteter typisk bogføres og registreres med feltet Pluk (lager) eller Flytning (lager)-vinduerne.

Bemærk
Når du plukker komponenter til interne handlinger som f.eks. produktion med vinduet Pluk (lager), bogføres komponenterne som forbrug for produktionsordre, så snart du registrerer lagerplukket. Det sker ikke, når du registrerer komponenter, du har flyttet (plukkes) med vinduet Flytning (lager). Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Flytte komponenter til et handlingsområde i basislogistik.

Bemærk
Du skal vælge feltet Kræv pluk, før du kan udføre lagerbevægelser, der er baseret på kildedokumenterne. Hvis du udfører flytning (lager) uden kildedokumenter med vinduet Intern flytning, er det dog ikke nødvendigt at vælge feltet Kræv pluk. Du kan finde flere oplysninger i Fremgangsmåde: Flytte varer ad hoc i basislogistik.

Tip

Se også