Tabellen Lokation

Ved anvendelse af ’Tvungen placering’, undlades evt. dimensionskontering på vareposterne ved afvikling af kørslen ’Beregn beholdning’ Pr. Dimension, når denne kørsel danner linjer i lageropgørelseskladden.

Tip