Angiver placering i produktionsområdet, hvor færdigvarer i dette lokation er taget fra som standard, når processen omfatter lageraktivitet.

Flere oplysninger

Værdien i dette felt indsættes automatisk i feltet Placeringskode på produktionsordrelinjen i følgende tilfælde:

  • Lokationskode for produktionsordrelinje peger på denne placering.
  • Den første relevante produktionsordrerutelinje havde et tomt Fra-produktionsplaceringskode-felt. Dette kan forekomme, da produktionsressourcen eller arbejdscenteret er på en anden lokation eller ikke har en defineret produktionsplaceringskode.
  • Trækmetoden for sidste produktionsordrerutelinje er indstillet til Manuelt, Forlæns eller Baglæns.
Bemærk
Individuelle arbejdscentre eller produktionsressourcer på lokation kan bruge forskellige placeringskoder, hvis feltet Fra-produktionsplaceringskode udfyldes på arbejdscenter- eller produktionsressourcekortet.

De placeringskoder, der er angivet på lokationskort, kan kun definere en standardlagerstrøm for visse aktiviteter, som komponenter i en produktionsafdeling. Der findes yderligere funktioner for at sikre, at placering af elementer i en bestemt placering gør dem utilgængelige for andre aktiviteter. Du kan finde flere oplysninger i feltet Dedikeret i vinduet Placeringer.

Bemærk
Feltet Trækmetode på lokationskortet og produktionsordrerutelinjen definerer hvor og hvornår, afgangsbogføring sker. Yderligere oplysninger finder du i feltet Trækmetode på rutelinjen.

Tip

Se også