Angiver den placering i montageområdet, hvor færdige montageelementer bogføres på, når de monteres til lager. Fra denne placering kan montageelementer flyttes til andre placeringer.

Denne opsætning er kun mulig for lokationer, hvor feltet Tvungen placering er valgt.

Flere oplysninger

Værdien i dette felt indsættes automatisk i feltet Placeringskode på montageordrehovederne, når denne lokationskode indsættes i feltet Lokationskode på montageordrehovedet.

Montageelementer, der er monteret til salgsordrer, skal leveres med det samme i stedet for at gå på lager. Yderligere oplysninger om at angive lokationen for dette flow finder du i feltet Pla.kode til ordremontagelev.

De placeringskoder, der er angivet på lokationskort, definerer en standardlagerstrøm for specifikke lageraktiviteter, såsom forbrug af komponenter på et montageområde. Der findes yderligere funktioner for at sikre, at varer, der placeres i en standardplacering, ikke kan flyttes eller plukkes til andre aktiviteter. Du kan finde flere oplysninger om brugen af feltet Dedikeret i vinduet Placeringer.

Tip

Se også