Angiver den placering , hvor færdige montageelementer bogføres på, når de samles til en sammenkædet salgsordre. Fra denne placering leveres montageelementer med det samme via et lagerpluk for at opfylde salgsordre. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Håndtere montageordrevarer i lagerleverancer" i Lagerleverance.

Bemærk
Feltet kan ikke bruges, hvis lokationen er sat op til at bruge styret pluk og læg-på-lager.

Placeringskoden kopieres fra salgsordrelinjen til montageordrehovedet for at kommunikere til montagearbejdere, hvor outputtet skal placeres, før det leveres. Den kopieres også til lagerpluklinjen for at kommunikere til lagerarbejderne, hvor det skal tages fra til levering.

Denne opsætning er kun mulig for lokationer, hvor feltet Tvungen placering er valgt. Hvis feltet Kræv leverance markeres, er feltet Pla.kode til ordremontagelev. ikke disponibelt.

Bemærk
Montage efter ordre-leveranceplaceringen er altid tom. Når du bogfører en montage efter ordre-salgslinje, justeres placeringsindholdet først positive med montageoutputtet. Straks derefter justeres det negative med den leverede mængde.

Flere oplysninger

Værdien i dette felt indsættes automatisk i feltet Placeringskode på salgsordrelinjer, der indeholder en mængde i feltet Mgd. til montage til ordre, eller hvis varen, der skal sælges, har Montage efter ordre i feltet Genbestillingssystem.

Hvis Pla.kode til ordremontagelev. er tomt, bruges Placeringskode til fra-montage i stedet. Hvis begge opsætningsfelter er tomme, bruges den sidst brugte placering med indhold i feltet Placeringskode på salgsordrelinjer.

Den samme placeringskode kopieres igen fra feltet Placeringskode på lagerpluklinjen, der administrerer leverancen af montage efter ordre-antallet. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Håndtere montageordrevarer i Pluk (lager)" i Pluk (lager).

De placeringskoder, der er angivet på lokationskort, definerer en standardlagerstrøm for specifikke lageraktiviteter, såsom forbrug af komponenter på et montageområde. Der findes yderligere funktioner for at sikre, at varer, der placeres i en standardplacering, ikke kan flyttes eller plukkes til andre aktiviteter. Du kan finde flere oplysninger i Dedikeret.

Tip

Se også