Angiver ressourcer, der er kombineret i en ressourcegruppe. Ressourcegruppens kapaciteter og budgetter bliver akkumuleret fra de enkelte ressourcer i gruppen. Kapaciteter for ressourcegrupper angives enten uafhængigt af de akkumulerede værdier eller som supplement til dem. Når der bruges ressourcegrupper i budgetter for kostpriser, salgspriser eller sager, betragtes de som en samling af enkeltressourcer.

Du kan ikke bogføre ressourcegrupper i kladder eller i forbindelse med salgsprocesser. I et sagsbudget kan du f.eks. beregne kapaciteter for ressourcegrupperne og fordele dem over flere datoer. Når du bogfører forbrug eller salg i en sagskladde eller en salgsfaktura, skal de enkelte ressourcer, der er knyttet til den tilhørende ressourcegruppe angives.

Individuelle ressourcer med forskellige enheder kan knyttes til én ressourcegruppe. På baggrund af oplysningerne i feltet Enhedsfilter kan du se alt forbrug og salg af en bestemt enhed i en ressourcegruppe.

Se også