Hvis du bogfører i en ekstra rapporteringsvaluta, angives det her, hvordan finanskonti skal reguleres for kursudsving mellem LV og den ekstra rapporteringsvaluta.

Gevinst og tab på valutakursudsving bliver først bogført, når du udfører kørslen Kursreguler valutabeholdninger. Når du aktiverer kørslen Kursreguler valutabeholdninger, finder programmet reguleringskursen i tabellen Valutakurs og sammenligner derefter beløbet i felterne Beløb og Ekstra valuta (beløb) på finansposten for at fastlægge, om der foreligger et kurstab eller en kursgevinst.

Kørslen bruger den mulighed, du har valgt i dette felt, til at bestemme, om kursgevinster eller -tab på finanskonti skal beregnes og bogføres.

Du kan vælge én af tre muligheder:

Ingen regulering

Denne indstilling er standard. Der foretages ingen kursregulering af finanskontoen.

Regul. beløb

Hvis du vælger denne mulighed, reguleres RV for eventuelle kursgevinster eller -tab. Programmet bogfører eventuelle kursgevinster eller -tab på finanskontoen (feltet Beløb) og på de konti, du har angivet til gevinst og tab i feltet Realiseret finansgevinstkonto eller felterne Realiseret finanstabskonto i tabellen Valuta.

Regul. ekstra valutabeløb

Vælg denne mulighed, hvis den ekstra rapporteringsvaluta skal reguleres for kurstab eller -gevinst. Programmet bogfører eventuelle kursgevinster eller -tab på finanskontoen (feltet Ekstra valuta (beløb)) og på de konti, du har angivet til gevinst og tab i Realiseret finansgevinstkonto eller Realiseret finanstabskonto i tabellen Valuta.

Tip

Se også