Angiver oplysninger om en sag, der udføres af din virksomhed.

Funktionerne til entreprise- og sagsstyring er en fleksibel løsning til styring af længerevarende projekter og mange forskellige slags serviceopgaver og opgaver, der kræver stram styring. Budgetlægning, løbende registrering og efterberegning sikrer effektiv styring af og opfølgning på vareforbrug, tidsforbrug og andre omkostninger. Modulet Sager giver dig et sammenhængende billede, ikke bare af den enkelte sag, men også over anvendelsen af medarbejdere, maskiner og andre ressourcer i alle sager.

Under Sager kan du planlægge din sagsstyring ned til mindste detalje. Der er f.eks. funktioner til generel registrering og fakturering af VIA. Der er også funktioner til fremadrettet og mere detaljeret planlægning og opfølgning på projekter, tilbud, registrering af faktisk forbrug, fakturering og efterberegning.

Ud over at opbevare detaljerede oplysninger om sager kan du integrere modulet Sager med modulet Finans. Du kan også bruge dimensioner og lagerlokation i forbindelse med bogføring af poster.

Se også

Reference

Jobkort