Indeholder navnet på den varer i proces (VIA)-beregningsmetode, der er tilknyttet en sag.

Varer i proces (VIA) bruges til at afstemme udgifter med indtægter. Microsoft Dynamics NAV understøtter flere metoder til at beregne VIA og genkendelse af salg og omkostninger:

VIA-metode Beskrivelse

Afsluttet kontrakt

Intet salg eller omkostninger indgår i beregningen.

Salgsomkostning

Genkender VIA, når debitor faktureres.

Kostværdi

Genkender VIA, når debitor faktureres.

Færdiggørelsesgrad

Genkender omkostninger, som de er rapporteret.

Salgsværdi

Genkender omkostninger, som de er rapporteret.

Det er desuden muligt at oprette din egen formel til beregning af VIA, der er knyttet til en sag.

Bemærk
De metoder, der er tilgængelige for dig, kan begrænses, afhængigt af hvordan administratoren har konfigureret igangværende arbejder.

Du kan ikke ændre en VIA-metode, når du har knyttet en VIA-metode til en bestemt sag, og der findes relaterede poster for VIA og VIA-finansposter. Du kan dog angive den som standard-VIA-metodetype for organisationen.

Flere oplysninger

Følgende regler gælder generelt ved beregning af VIA:

 • Realiseret salg = faktureret salg og realiserede omkostninger beregnes
 • Realiserede omkostninger = rapporterede omkostninger og realiseret salg beregnes
 • Afsluttet kontraktindstilling, hvor der ikke realiseres salg og omkostninger, dvs. alt håndteres som VIA

Faktureret salg, beregnede realiserede omkostninger

Kostværdi og Salgsomkostning realiserer ikke noget, før debitoren er faktureret for en sag. Det betyder, at alle kostpriser håndteres som VIA, indtil sagen er afsluttet og faktureret. Når der sker fakturering under sagen, realiseres indtægter baseret på faktureret salg, dvs. Kontrakt-faktureret salgsbeløb. De realiserede omkostninger er de omkostninger, som svarer til det fakturerede salg.

Positiv VIA angiver, at der er produceret eller leveret mere, end der er faktureret (realiseret). Denne del af omkostningerne bogføres til en VIA-omkostningskonto, påløbne men endnu ikke fakturerede omkostninger. Negativ VIA angiver det modsatte. Denne del af omkostningerne bogføres til en modaktivkonto til periodiske VIA-omkostninger.

Rapporterede omkostninger, beregnet realiseret salg

Salgsværdi og Færdiggørelsesgrad realiserer omkostninger, som de rapporteres, og indtægter beregnes proportionalt med de rapporterede omkostninger, dvs. Forbrug-kostbeløb. Fakturering påvirker kun VIA-værdien. Indtægter realiseres, så de svarer til Forbrug-kostbeløb.

VIA-salg består af omkostninger plus en procentdel af den forventede indtægt. En positiv VIA indikerer, at der er påløbet flere indtægter, end der er faktureret. Denne del af salget bogføres til en aktivkonto til periodisk VIA-salg. Negativ VIA indikerer det modsatte. Noget af salget refererer til arbejde, der endnu ikke er udført, og salg bogføres til en modaktivkonto til VIA-salgskonto.

Fælles for alle VIA-metoder er, at al VIA og realisering tilbageføres, når jobbet er sat til afsluttet af kørselsprocesserne Beregn VIA - finansafstemning og Bogfør VIA - finansafstemning. VIA kan beregnes baseret på Kostværdi, Salgsværdi, Salgsomkostning, Færdiggørelsesgrad eller Afsluttet kontrakt, afhængigt af hvad du vælger i feltet. Formlen for hver beregning er medtaget nedenfor.

VIA-metode Formler til beregning Hvad der beregnes

Kostværdi

 • Realiserede indtægter = Kontrakt (faktureret salgsbeløb)
 • Anslået kostbeløb = Kontrakt-salgsbeløb*Budgetomkostnings
 • VIA-omkostninger = (Færdiggørelsesgrad - faktureringspct..) * Anslået kostbeløb
  • Færdiggørelsesgrad = Kostbeløb for forbrug/Budge
  • Faktureringspct. = Kontrakt - faktureret salgsbeløb/Kontrakt - salgsbel
 • Realiserede omkostninger = Forbrug-kostbeløb-VI

I beregninger af kostværdi startes der med at beregne værdien af det, der er leveret, idet der tages en del af det anslåede kostbeløb baseret på færdiggørelsesgrad. Fakturerede kostbeløb fratrækkes, ved at der tages en del af det anslåede kostbeløb baseret på faktureringsprocenten. Kontrakt-salgsbeløb, Budget-salgsbeløb og Budget-kostbeløb skal angives for hele sagen, hvis beregningerne skal være korrekt

Salgsomkostning

 • Realiseret indtægt = Kontrakt-faktureret salgsbeløb
 • Realiserede omkostninger = Budget-kostbeløb * faktureringsprocent
  • Faktureringspct.=Kontrakt-faktureret salgsbeløb/Kontrakt-salgsbeløb
  • (Faktureringspct. findes som en kolonne i Sagsopgavelinjer)
 • Igangv. arbejder køb = Forbrug-kostbeløb - realiserede omkostninger

Beregninger af salgsomkostninger starter med beregning af realiserede omkostninger. Omkostninger realiseres proportionalt baseret på Budget-kostbeløb. Forudsætter, at Kontrakt-salgsbeløb og Budget-kostbeløb angives for hele sagen, hvis beregningerne skal være korrekte

Salgsværdi

 • Realiserede omkostninger = Forbrug-kostbeløb
 • Realiseret indtægt = Forbrug-salgsbeløb* forventet faktureringsforhold
  • Omkostningsdækningspct. % = Kontraktsalgsbeløb/Budgetsalgsbeløb
 • Igangv. arbejder salg = Realiseret salg - Kontrakt-faktureret salgsbeløb

I beregninger af salgsværdi realiseres indtægter proportionalt baseret på Forbrug-kostbeløb og det forventede omkostningsdækningsforhold. Forudsætter, at Kontrakt-salgspris og Budget-salgspris angives for hele sagen, hvis beregningerne skal være korrekte.

Færdiggørelsesgrad

 • Realiserede omkostninger = Forbrug-kostbeløb
 • Realiseret indtægt = Kontrakt-salgspris* Færdiggørelsesgrad
  • Færdiggørelsesgrad = Forbrug-kostbeløb/Budget-kostbeløb
  • (Kaldes Fuldførelse af omkostning i % på sagsopgavelinjer)
 • Igangv. arbejder salg = Realiseret salg - Kontrakt-faktureret salgsbeløb

I beregninger af færdiggørelsesgrad realiseres indtægt proportionalt baseret på færdiggørelsesgraden, dvs. Forbrug-kostbeløb over for Budgetomkostninger. Forudsætter, at Kontrakt-salgsbeløb og Budget-kostbeløb angives for hele sagen, hvis beregningerne skal være korrekte

Afsluttet kontrakt

VIA-beløb = VIA-kostbeløb = Forbrug (kostbeløb)

VIA-salgsbeløb = Kontrakt (faktureret salg)

Afsluttet kontrakt realiserer ikke indtægter og omkostninger, før sagen er afsluttet. Du kan vælge denne metode, hvis der er stor tvivl omkring de anslåede kostbeløb og sagens omsætning.

Alt forbrug bogføres til kontoen til VIA-omkostninger aktiv), og alt faktureret salg bogføres til kontoen til faktureret VIA-salg (kreditorkonto), indtil sagen er afsluttet.

Tip

Se også