Angiver, om felterne Enhedspris og Linjebeløb på salgslinjer for denne debitor skal vises med eller uden moms.

Tip

Se også