Angiver at du kan oprette forbindelse mellem sager og finanskonti ved hjælp af bogføringsgrupper, som du kan definere i tabellen Sags-bogføringsgrupper.

Bemærk
Du skal oprette de nødvendige konti, der skal bogføres til, i tabellen Kontoplan, før du kan oprette bogføringsgrupper.

I tabellen Sagsbogføringsgruppe skal du angive de konti, hvortil der skal bogføres transaktioner med sager i hver bogføringsgruppe.

Tabellen bruges til at tildele hver sagsbogføringsgruppe en kode. Du kan indtaste koden i feltet Sagsbogføringsgruppe på sagskortet. Når du fremover bogfører sagstransaktioner vha. kørslerne i Sagsmodulet, vil de oplysninger, som koden repræsenterer, automatisk blive brugt.

Se også