Angiver særlige opsætningsoplysninger, der kan bruges i kladdelinjerne. I en sagskladdetype kan følgende felter oprettes til kladdelinjerne:

Se også

Reference

Sagskladde