Angiver de virksomheder, der indgår i en gruppe. Man har derfor behov for at kunne konsolidere de forskellige virksomheders regnskaber til ét samlet koncernregnskab.

I programmet sker konsolideringen ved, at man opretter et koncernregnskab. I dette koncernregnskab skal totalbeløbene for alle konti i koncernen - både fra moder- og datterselskaber - regnes sammen.

Det er muligt at indlæse de forskellige koncernvirksomheders kontototaler og lægge dem sammen i koncernregnskabets kontoplan. I finanskontiene over de enkelte koncernvirksomheder skal du angive de finanskonti for koncernen, hvortil totalen skal overføres. Derefter kan disse oplysninger indlæses korrekt.

Hvis dimensionskoder og deres tilhørende dimensionsværdikoder skal overføres fra koncernvirksomhederne til de tilsvarende koder i koncernregnskabet, skal koderne til koncernregnskabet defineres tabellerne Dimension og Dimensionsværdi. Hvis du ikke vil oprette konsolideringskoder for dimensioner og dimensionsværdier i koncernvirksomheden, skal dimensioner og dimensionsværdier i koncernregnskabet være ens.

Både moderselskabet, datterselskaber og associerede selskaber skal oprettes i dette vindue.

Vigtigt
Du skal kun udfylde vinduet Koncernvirksomhed i selve koncernregnskabet, hvor de forskellige koncernvirksomheder skal indlæses.

Udfør kørslerne Indlæs kons. fra database og Indlæs konsolidering fra fil for at importere totalerne fra de forskellige koncernvirksomheder.

Se også