Når du bestiller varer, bliver de ikke altid leveret fra adressen på fakturaen. Derfor kan du vælge mellem flere bestillingsadresser i tabellen Bestillingsadresse, når du opretter købsordrer, fakturaer og kreditnotaer.

Bestillingsadresser skal oprettes for hver kreditor på kreditorens kort.

Tabellen Bestillingsadresse kan indeholde flere bestillingsadresser for hver kreditor. Til hver adresse er der knyttet en kode, der repræsenterer nogle oplysninger om bestillingsadressen. Når du opretter købsrekvisitioner, ordrer, fakturaer og kreditnotaer, kan du indsætte en kode for bestillingsadressen i feltet Bestillingsadressekode på købshovedet, der bestemmer den benyttede bestillingsadresse.

Bemærk, at hvis du vælger en alternativ adresse i tabellen Bestillingsadresser, erstattes alle bestillingsadressefelter på købshovedet efter følgende regel: Den adresse, der er tilknyttet kreditornummeret i feltet Leverandørnr. erstattes med den alternative adresse.

Når du skriver koden i feltet Bestillingsadresse på rekvisitioner, ordrer, fakturaer eller kreditnotaer, vil de efterfølgende udskrifter indeholde oplysninger, der er knyttet til bestillingsadressen (adresse, navn osv.).

Se også