Angiver alle oplysninger om dine kreditorer.

Kreditorerne i en virksomhed kan deles op i to hovedgrupper:

Begge grupper kan styres ved hjælp af tabellen Kreditor. I tabellen får hver kreditor tildelt et kort, hvor du kan indtaste stamoplysninger på kreditoren, f.eks. navn, adresse og rabatmuligheder. Hver kreditor skal desuden have et nummer, som kan identificere kreditoren. Det vil sige, at når du indtaster nummeret i kreditornummerfelter andre steder i programmet, f.eks. på købsrekvisitioner, bliver stamoplysningerne fra den kreditor, nummeret er knyttet til, brugt automatisk.

Før du kan bogføre til en kreditor skal du oprette en forbindelse mellem det relevante kreditorkort og en balancekonto i kontoplanen. Du skal oprette en forbindelse til en resultatopgørelseskonto. Du kan gøre dette med bogføringsgrupper, som skal indsættes i felterne Virksomhedsbogføringsgruppe og Kreditorbogføringsgruppe. Bogføringsgrupperne defineres i tabellerne Virksomhedsbogføringsgruppe og Kreditorbogføringsgruppe.

Når bogføringsgrupperne er oprettet, kan du indtaste dem i feltet Bogføringsgruppe på kreditorkortene. Når du så bogfører på en kreditorkonto, bliver der automatisk oprettet tilsvarende poster på de tilhørende finanskonti. Finansbogholderiet stemmer derfor altid overens med kreditorsaldoen.

Du kan bogføre en kreditor i et ubegrænset antal valutaer. De kreditorposter, der oprettes i den forbindelse, viser valutaen for hver transaktion.

Du kan få vist kreditorerne i to forskellige vinduer:

Se også

Reference

Kreditorkort