Angiver, om du skal bruge en kode til at supplere de koder, der genereres af tabellerne Kildespor og Kildesporsdefinition.

Efter oprettelsen kan du knytte koderne til:

Du kan vælge at lade koderne være fast knyttet til bestemte kladder m.v. eller at knytte dem manuelt til hver linje, efterhånden som der er brug for det.

Når koderne er knyttet til en kladdelinje eller til købs- og salgshoveder, bliver alle posterne markeret med årsagskoder, når de bogføres. Hvis du vil se årsagskoden for en bestemt post, skal du gå til den pågældende posttabel, f.eks. Finanspost, Debitorpost, Kreditorpost eller Varepost og se på indholdet i feltet Årsagskode ved siden af posten.

Hvis feltet Årsagskode ikke findes i posttabellens vindue, skal du selv indsætte det.

Se også