Viser hvilke finanskladdetyper der er oprettet i programmet, og hvis du vil oprette nye, kan du gøre det her.

Hvis du vil oprette et kladdenavn, skal du klikke på Indsæt ny i menuen Rediger. Udfyld derefter felterne i tabellen.

Der findes et antal standardfinanskladder , samt en eller flere gentagelseskladder under Periodiske aktiviteter i de fleste af modulerne. Du kan oprette flere kladdenavne under hver kladdetype. Det vil sige det samme vindue kan bruges til at vise flere forskellige kladder, hver med sit eget navn. Dette kan være nyttigt, f.eks. hvis hver bruger skal anvende sin egen kladde.

Hver ny kladde kan automatisk nummereres fortløbende, men det kræver, at du indsætter et tal i kladdenavnet. Navnet ANNE1 vil f.eks. ændre tal for hver bogføring til ANNE2, ANNE3 osv.

Se også