Angiver en kode, der angiver, hvilke betalingsbetingelser kreditoren sædvanligvis forlanger. Den betalingsbetingelseskode, du definerer i dette felt, indsættes på købsfakturaer til kreditoren.

En betalingsbetingelseskode indeholder en formel, der beregner forfaldsdato, kontantrabatdato og kontantrabatprocent. Når koden er indsat på kreditorkortet, angives den pågældende betalingsbetingelse automatisk, når du registrerer en faktura fra kreditoren.

Tip

Se også