Indeholder indeholder oplysningerne fra vinduerne Indkøbskladde, Planlægningskladde og Ordreplanlægning. Oplysningerne er relateret til de specifikke varer, der er angivet i kladderne og de tilsvarende ordreforslag, som blev oprettet automatisk. Oplysningerne kopieres automatisk fra kladderne og varekortet.

Oplysningerne gemmes i tabellen, indtil brugeren viderebehandler linjerne i vinduet Indkøbskladde eller Planlægningskladde. Dette kan gøres ved hjælp af kørslen Udfør aktionsmeddelelse, hvorved der opstilles en anden varegenbestillingsplan, hvilket medfører at de oprindelige forslagslinjer slettes og nye oprettes, eller ved at slette linjerne manuelt.

Se også