Angiver en handling for at genoprette den aktuelle efterspørgsel/forsynings-situation.

Værdien i feltet kan ændres, når du har beregnet en plan, og du redigerer felterne Antal eller Dato på planlægningslinjen.

Der findes følgende aktionsmeddelelser.

Indstilling Beskrivelse

Ny

Opret en ny ordre

Ret antal

Ret antallet i en eksisterende ordre.

Omplanlæg

Omplanlæg forfaldsdatoen for en eksisterende ordre

Omplanlæg & ret antal

Omplanlæg forfaldsdatoen og ret antallet for en eksisterende ordre

Annuller

Annuller en eksisterende ordre

Vigtigt
Frigivne produktionsordrer uden forbrug eller outputbogføring kan også blive annulleret. For at undgå dette skal du angive feltet Planlægningsfleksibilitet for den frigivne produktionsordre til Ingen.

Tip

Se også