Angiver bogførte poster fra købsordrer, købsfakturaer, købskreditnotaer, kladdelinjer, rentenotaer, rykkere og refusioner.

Når du bogfører på en kreditorkonto, bliver der oprettet en kreditorpost, som du kan se i tabellen Kreditorposter, hvis du klikker på Kreditor og derefter på Poster på kreditorkortet.

Kreditorposter oprettes i forbindelse med bogføring af købsordrer, fakturaer, kreditnotaer og kladdelinjer.

Alle reguleringer, som foretages på kreditorposten, på grund af f.eks. kontantrabatter eller valutakurser, registreres i tabellen Detaljeret kreditorpost.

De eneste felter på en kreditorpost, der kan ændres, er felterne: Afvent, Forfaldsdato, Kont.rabatdato, Mulig restkontantrabat, Kontantrabattolerancedato og Betalingstolerance. Du kan ikke ændre andre felter, fordi posten er blevet bogført.

Se også