Angiver yderligere oplysninger, der er nødvendige til Intrastatrapportering. Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EU-lande.

Du kan bruge vinduet Intrastatkladdelinje til denne rapportering. Du kan enten selv indsætte posterne i vinduet, eller du kan få dem indlæst automatisk ved at klikke på Handling, Hent poster i en Intrastatkladde. Derefter indlæses kun poster fra tabellen Varepost. Hvis du har nogle finansposter, der skal med i Intrastatrapporteringen, f.eks. køb af kontorudstyr til eget brug fra et andet EU-land/område, skal du selv indtaste disse poster.

Den færdige Intrastatkladde kan enten gemmes på en diskette eller udskrives som en rapport.

For at vareposterne skal indeholde de relevante oplysninger, når de indlæses på Intrastatkladdelinjen, skal du have indtastet oplysningerne om brugstarifnummer i vinduet Brugstarifnumre.

Told·Skat udgiver et hæfte om brugstariffer, der indeholder ottecifrede varekoder på de forskellige varer samt en beskrivelse af varerne. I dette hæfte skal du finde varekoderne på de varer, du handler med i virksomheden og indsætte dem i vinduet Brugstarifnumre.

Du skal oprette alle de varekoder, du bruger, i vinduet Brugstarifnumre. Når du har oprettet koderne, skal du indtaste dem i feltet Varekode på varekortet. Du skal også udfylde feltet Nettovægt på varekortet.

Koderne skal indsættes på varekortet, før du begynder at bogføre.

Hvis du vil bruge kørslen Hent vareposter (ved at klikke på Handling, Hent poster på en Intrastatkladde), skal du også udfylde vinduerne Lande/områder, Transportmåder og Transaktionsarter.

Se også