Angiver hvordan alle EU-virksomheder skal rapportere om deres handel med andre EU-lande/områder for Intrastat-rapportering.

Du kan bruge vinduet Intrastatkladde til denne rapportering. Du kan enten selv indsætte posterne i vinduet, eller du kan få dem indlæst automatisk ved at klikke på Handling, Hent poster i en Intrastatkladde. Derefter indlæses kun poster fra tabellen Varepost. Hvis du har nogle finansposter, der skal med i Intrastatrapporteringen, f.eks. køb af kontorudstyr til eget brug fra et andet EU-land/område, skal du selv indtaste disse poster.

For at vareposterne skal indeholde de relevante oplysninger, når de indlæses på Intrastatkladdelinjen, skal du have indtastet oplysningerne i følgende tabeller:

Land/område

Varekode

Transportmåde

Transaktionsart.

Disse tabeller skal udfyldes, før du begynder at bogføre.

Før du kan bruge vinduet Intrastatkladde, skal du beslutte, hvilken Intrastatkladder og -kørsler, du vil anvende. Dette gøres i vinduerne Intrastatkladdetype og Intrastatkladdenavne.

I vinduet Intrastatkladdenavne kan du oprette flere navne baseret på hver Intrastatkladdetype. Da Intrastat rapporteres månedsvis, skal du oprette 12 Intrastatnavne. Brug navne, der identificerer den måned, rapporten omfatter, f.eks.:

Jan, Feb, Mar

Hvis du har brug for flere forskellige Intrastatkladdetyper til f.eks. flere formularer, skal du oprette flere typer i vinduet Intrastatkladdetype. Oplysningerne til selve rapporteringen af Intrastat indtastes i vinduet Intrastatkladde.

Se også