Indeholder postens statistiske værdi, som skal indberettes til Danmarks Statistik.

Værdien i feltet beregnes automatisk på følgende måde:

Statistiske værdi = beløb + indirekte omkostninger

Tip

Se også