Vigtigt
Hvis du vil bruge denne funktion, skal du implementere de nødvendige bankfilformater, og alle relaterede handlinger og felter skal føjes til brugergrænsefladen. Kontakt din Microsoft Certified Partner for at få yderligere oplysninger.

Angiver formatet på filen med bankkontoudtog, som kan importeres til denne bankkonto.

Du starte importen ved at vælge knappen Importér bankkontoudtog i vinduet Bankkontoafstemning eller i vinduet Finanskladde. Du kan finde flere oplysninger i Sådan angives bankkontoafstemninger eller Fremgangsmåde: Importere bankkontoudtog.

Tip

Se også