Angiver kostpris, der bruges som standardmåleenhed. Du skal udfylde dette felt, hvis du valgte Standard i feltet Kostmetode.

Flere oplysninger

Du kan ændre standardkostprisen, men det vil kun gælde for nye posteringer. Hvis du vil ændre standardkostprisen for allerede bogførte posteringer, skal du bruge den relevante værdireguleringskladde.

Tip

Se også